Anadolu lezzetleri

Osmanlı Saray Mutfağında derlenen ve harmanlanan eşsi­z yöresel lezzetler, farklı medeni­yetlerden Anadolu’ya kalan mirasların başında geli­yor. Anadolu Mutfağı, hem Balkan ve Ortadoğu mutfaklarını etki­lemi­ş hem de bu mutfaklardan etki­lenm­işti­r. Yörelere göre de farklılıklar gösteren bu eşsi­z lezzetler, Brüksel Kültür Günler­’inde bi­r araya gelerek, zi­yaretçi­ler­ine benzersi­z bi­r damak zevki­ yaşatacak.

Dünyanın sayılı mutfaklarından (çin, İtalyan, Fransız, Meksika) biri olan Türk mutfağı, Türkiye’nin ulusal mutfağıdır. Yöreden yöreye farklılaşan ürünleriyle Osmanlı mutfağının mirasçısı olan Türk mutfağı, balkan ve Ortadoğu mutfaklarını etkilemiş aynı zamanda bu mutfaklardan da etkilenmiştir. Beslenme biçimleri içinde bulunduğu kültürel coğrafi ekolojik ekonomik ve tarihsel sürece göre şekillenen türk mutfağında Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğunun saraylarında gelişen yeni tatlar, bu kültürün zenginleşmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Türk mutfağı yörelere göre farklılıklar gösterir. Karadeniz mutfağı, Güneydoğu mutfağı, Orta Anadolu mutfağı gibi birçok yöreler kendilerine ait zengin bir yemek haznesine sahiptirler.

}
Free mockups