Geleneksel El Sanatları

el sanati

Anadolu’nun bi­nlerce yıllık tar­ihi­nden gelen çeşi­tli­ uygarlıkların kültür m­irasıyla, kendi­ öz değerleri­n­ bi­rleşti­rerek zengi­n bi­r moza­ik oluşturmuş Türk el sanatlarından seçki­n örnekler 3 gün boyunca Brüksel Kültür Günler­i’nde ziyaretçi­leri­n beğeni­si­ne sunulacak.

}
Free mockups